June 19, 2024

A <HTML> elem

  • Jelentése: HTML dokumentum.
  • Használata: <HTML> … </HTML>
  • Tartalmazhat: HEAD és BODY vagy FRAMESET
  • Paramétere: VERSION
  • Más elemben lehet: Nem lehet más elemben.

A legelső tag, amellyel egy HTML dokumentum kezdődik, a <HTML> tag. A dokumentumot a </HTML> tag zárja. Ez azt jelzi, hogy a következő dokumentum HTML formátumban készült. A dokumentum szövegének és a HTML parancsoknak a kezdő- és a zárótagok között kell lenniük.